Текстове на XXXTENTACION

„Само част 1“В сълзите ми имаше кръв


Чух толкова много оплаквания, за да си спомня
Никога няма да се променя
Да да да
Break!
Да (тя каза, тя каза)
да

Ако сезоните се променят
Ще останете ли същите?
О, как обичам студа

Паула Абдул Текстове на студено сърце

Заради теб никога няма да разбера
Златни зъби в колба (да)
Много мъже без душа
Но падането е всичко, което знаем, да, това е всичко, което знаем
Очаквам с нетърпение призрака
Да да да

почивка
Никога няма да се променя, никога няма да се счупя, да
Счупете, да
Никога няма да се променя, никога няма да се счупя
Счупете, да
Никога няма да се променя, никога няма да се счупя, да
Счупете, да
Никога няма да се променя, никога няма да се счупя
Да, да

Не искам да бъда сама
Моля, не искам да бъда сама
Моля, не искам да съм сам (бъди сам)
Моля, не искам да съм сам (искам да бъда сам, искам да бъда сам)
да