Текстове на Евриел

'Друг свят'
през всичките тези години Камила Кабело

Чаках търпеливо


За нашето време
Като знаем, че трябва да бъдем
Едно до друго като едно

Заведете ме в друг свят
Където мога да бъда единственото момиче
И никой не стои на пътя ни

Откраднати часове в обятията си
Всичко, което имахме досега
Все още боли всеки път, когато се разделим
Спомени навсякъде

Заведете ме в друг свят
Където мога да бъда единственото момиче
И никой не стои на пътя ни

Ела с мен, да избягаме
Можем да оставим всичко зад себе си

Заведете ме в друг свят
Където мога да бъда единственото момиче
И никой не стои на пътя ни

чикита от абаЗащо не можем да покажем на всички
Любовта, която споделяме сега толкова дълго
Някъде, където никой не стои на пътя ни