Текстове на XXXTENTACION

'преди да разбера'ХейПрекарвайте време в очакване за вас
Знаеш, че обожавам за теб
Реализиран, много преди теб

Адам Сандлър искам да остарея с теб

Знаеш, че опитах с теб, знай го
Истинска любов, знай, че те видях
Каза, че не можеш да се скриеш под себе си
Болка, видях го с очите си

Дух, дух-дух, дух, дух
Дъх, дух-дух, дух, дух, ей
Дух, дух-дух, дух, дух
Дух, дух-дух, дух, дух
Дух, дух-дух, дух, дух
Дъх, дух-дух, дух, дух, ей
Дух, дух-дух, дух, дух
Дух, дух-дух, дух, дух

Прекарвайте време в очакване за вас

Аарон Невил не е слънцеЗнаеш, че обожавам за теб
Реализиран, много преди теб
Знаеш, че опитах с теб, знай го
Истинска любов, знай, че те видях
Каза, че не можеш да се скриеш под себе си
Болка, видях го с очите си