Текстове на Евриел

'Освобождавам се'Когато влезе в живота ми
Това беше като сън
Изведнъж всичко се почувства както трябва
И знаех, че ме завърши
Взехте ме в прегръдките си
И ти ми обеща
Нищо не би ни разделило
Дори и най-дивото море

Но буря се надигна
Черно от завист
И тя те открадна далеч от мен
Така сърцето ми замръзна
Сега е празно
Можете ли да намерите начин да се освободите

Ще те видя ли някога отново
О, къде си отишла
Така не може да приключи нашата история
Любовта ни е много прекалено силна

Арън Смит - текстове на дансин (кроно ремикс)


Роза на бурята
Черно от завист
И тя те открадна далеч от мен
Така сърцето ми замръзна
Сега е празно
Можете ли да намерите начин да се освободите

Ден и нощ
Ще се бия
За да те освободи от нейните вериги

Роза на бурята
Черно от завист
И тя те открадна далеч от мен
Така сърцето ми замръзна
Сега е празно
Можете ли да намерите начин да се освободите

Освобождавам се
Освобождавам се
Открадна те далеч от мен
Така сърцето ми замръзна
Сега е празно
Намерете начин да се освободите