Приемете текстове

„Прекъсване отново“Събуждане в понеделник сутрин


Неделя беше и си отиде
Достигам за теб
Но бях сам

Сега сядам на масата за закуска
Комплект на масата за двама
Беше същото нещо всяка сутрин
Глупави неща, които правя

О, не знам какво да правя с теб
Никога не бих могъл да дам начина, по който си дал
Ооо, сега трябва ли да се опитам да те намеря
Продължавайте да играете песен, която сте ми свирили
Чувствайте се като се счупи отново

Това е нещо, с което трябва да живея
Вземете го сам
Чакам, докато свърши
Тогава отново никога не знам

Ако само те видях да ходиш
Излизам през вратата
Но нямах начин да знам
Не мога да го приемам повече

О, не знам какво да правя с теб
Никога не бих могъл да дам начина, по който си дал
Ооо, сега трябва ли да се опитам да те намеря

дон омар табу текстове
Продължавайте да играете песен, която сте ми свирили
Чувствайте се като се счупи отново