Текстове на XXXTENTACION

'разлика (интерлудия)'Скъпа, просто искам да ти покажа нещата


Момиче, аз ще бъда различен
Скъпа, бих могъл да ти купя сватбени пръстени
Не се интересувайте от разстоянието
Скъпа, просто искам да ти покажа нещата
Момиче, аз ще бъда различен
Скъпа, мога да ти купя сватбени пръстени
Не можах да се чукам за разстоянието
Ооо-о, уу-о, уу-о, уу-о
Ооо-о-о, уу-о, уу-о, уу-о
Ооо-о-о, уу-о, уу-о, уу-о-о

текстове на внимание

Ооо-о-о, уу-о, уу-о, уу-о-о
Да-аха, нека да го възпроизведем