Ryan Louder & Eurielle Lyrics

„Далеч отвъд земята“


(feat. Ryan Louder)

Далеч отвъд земята
Там ще намеря дома си
Ако ми вземеш ръката
Води ме, докато се скитам

Изминал съм хиляда мили
За да намеря къде принадлежа
Търси света и всичките му острови
Но все пак се скитам на ...

Далеч отвъд земята
Чака ме там
Всичко, което някога съм планирал
Точно както бях мечтал

Изгубих се твърде дълго
Трябва да намеря пътя си

AC DC голям жак

Опитвате се да продължите
Но все пак се чувствайте далеч

Далеч отвъд земята
Там ще намеря дома си
Ако ми вземеш ръката
Води ме, докато се скитам
Далеч отвъд земята
Чака ме там
Всичко, което някога съм планирал
Точно както бях мечтал

Дай ми сили да повярвам
Когато губя вяра
Помогни ми покрай мрака
В съзнанието ми

Далеч отвъд земята
Там ще намеря дома си
Ако ще вземеш ръката ми
Води ме, докато се скитам

ако слезем текстоветеДалеч отвъд земята
Чака ме там
Всичко, което някога съм планирал
Точно както бях мечтал