Aaron Shust Lyrics

„Бог на блестящи светлини (на живо)“Пробиване през тъмнината


Пробиване през тъмнината
Пробивайки се през тъмнината, Боже
Любовта ти е като океан
Любовта ти е като океан
О, любовта ти е като океан
Любовта ти е като океан

Изпейте го, извикайте го силно
Покрийте цялата земя
Нека звукът на светците
Навсякъде се чува
Хвалете Бога, който дойде
За да излекува всяко разбито сърце

Той е господар над всички
Неговото царуване никога няма да свърши
Чрез огъня и потопа
Той рисува децата си вътре
Той е светлината на света
По-ярка от най-ярката звезда

Богът на блестящите светлини
Свети над нас

можем да имаме всичко

Пробиване през тъмнината
Покрива цялата земя
О-о-о-о, любовта му е като океан
О-о-о-о, вечно преливащ
Богът на блестящите светлини свети над нас

Грешниците идват на кръста
И сложете неприятностите си
В краката на този, чиято милост ще изобилства
Не се страхува от нашата мръсотия
Той никога няма да се отвърне

Богът на блестящите светлини
Свети над нас
Пробиване през тъмнината
Покрива цялата земя
О-о-о-о, любовта му е като океан
О-о-о-о, вечно преливащ
Богът на блестящите светлини свети над нас

Свети над нас
Като сутрешните изгреви

Брайън Адамс, аз винаги ще бъда тамБоже твоята светлина свети
Сияещ над нас
Свети над нас
Като сутрешните изгреви
Боже твоята светлина свети
Свети над нас, блести
Свети над нас, свети
Като сутрешните изгреви
Бог Твоята светлина грее над нас

Богът на блестящите светлини свети над нас
Пробиване през тъмнината
Покрива цялата земя
О-о-о-о, любовта му е като океан
О-о-о-о, вечно преливащ
О-о-о-о, любовта му изпреварва
О-о-о-о, никога няма да бъдем изоставени
Богът на блестящите светлини
О, Бог на блестящите светлини
Свети над нас
Той свети над нас