Текст на Шон Мендес

'Знам какво направи миналото лято'


(с Камила Кабело)[Шон и Камила:]
от
Ей-ей
А-а-а
от
Ей-ей
А-а-а

[Камила]
Той знае
Мръсни тайни, които пазя
Знае ли, че ме убива?
Знае, знае
D-d-знае ли той
Ръцете на друг са докоснали кожата ми
Няма да му кажа къде съм бил
Знае, знае, знае

[Шон (Камила):]
Разкъсва ме
Тя се изплъзва (аз се изплъзвам)
Просто ли се задържам на всички думи, които тя казваше?
Снимките на телефона й (снимките на моя телефон)
Тя не се прибира вкъщи (не се прибирам)
(Прибирам се, идвам вкъщи)

[Шон (Камила):]
Знам какво направихте миналото лято (а-а-а)
Просто ме лъжи, че няма друг (хей)
Знам какво направи миналото лято
[Шон и Камила:]
Кажи ми къде си бил
[Шон (Камила):]
Знам какво направихте миналото лято (а-а-а)
Погледни ме в очите, моя любовник (той-ей)
Знам какво направи миналото лято
[Шон и Камила:]
Кажи ми къде си бил

[Камила]
Знам, знам, знам, знам, знам, знам, знам
[Шон:]
Знам, знам, знам, знам, знам, знам, знам
[Камила]
Не исках да го кажа, не
Не исках да го кажа, имам предвид, не
[Шон:]
Не може да ви пусне
Не може да ви държи близо
Знам

[Шон:]
Когато ме гледа в очите
Не изглеждат толкова ярки
Не повече, не повече, знам
Че ме обичаше по едно време
Бих ли й обещал онази нощ
Пресечете сърцето ми и се надявам да умра

[Шон (Камила):]
Разкъсва ме (разкъсва ме)
И тя се изплъзва (аз се изплъзвам)
Просто ли се задържам на всички думи, които тя казваше?
Снимките на телефона й (снимките на моя телефон)
И тя не се прибира вкъщи (не се прибирам)
О, на, на, на, о, да

[Шон (Камила):]

шокираш ме цяла нощ

Знам какво направихте миналото лято (а-а-а)
Просто ме лъжи, че няма друг (той-ей)
Знам какво направи миналото лято
[Шон и Камила:]
Кажи ми къде си бил
[Шон (Камила):]
Знам какво направихте миналото лято (а-а-а)
Погледни ме в очите, моя любовник (той-ей)
Знам какво направи миналото лято
[Шон и Камила:]
Кажи ми къде си бил

Знам, знам, знам, знам, знам, знам, знам
Знам, знам, знам, знам, знам, знам, знам (не, не, не)

[Шон (Камила):]
Не може да ви пусне,
Не може да ви държи близо
(Дръж ме близо)
Не мога да те пусна,
Не мога да ви държа близо до себе си
(знаете, че не съм го имал предвид)

Кажи ми къде си напоследък
Кажи ми къде си напоследък
(просто ме дръж близо)
Кажи ми къде си напоследък
Кажи ми къде си напоследък
(не, недей, недей, не ме пускай)

Не мога да ви държа близо до себе си,
Не мога да изглежда да те пусна
(Все пак не го имах предвид)
Знам, че не сте го имали предвид
Знам, че не сте го имали предвид
(Не искам да те пусна)

Кажете ми, че не сте го имали предвид (не, не, не)
Кажете ми, че не сте го имали предвид
(не може да ви пусне, изглежда да ви пусна)
Знам, че не сте го имали предвид
Искам да знам обаче, че ти трябва
(Дръж ме близо)
Знам, че не сте го имали предвид
(просто ме дръж близо)
Знам, че не сте го имали предвид

[Шон и Камила:]
Не мога да те пусна,
Не може да ви държи близо

[Шон (Камила):]
Знам какво направихте миналото лято (а-а-а)
Просто ме лъжи, че няма друг (хей)
Знам какво направи миналото лято
[Шон и Камила:]
Кажи ми къде си бил
[Шон (Камила):]
Знам какво направихте миналото лято (а-а-а)
Погледни ме в очите, моя любовник (той-ей)
Знам какво направи миналото лято

две призраци текст[Шон и Камила:]
Кажи ми къде си бил

[Шон и Камила:]
Знам, знам, знам, знам, знам, знам, знам (а-а-а, той-ей)
Знам, знам, знам, знам, знам, знам, знам (а-а-а, а-а-а)
Знам, знам, знам, знам, знам, знам, знам (а-а-а, той-ей)
Знам, знам, знам, знам, знам, знам, знам (а-а-а, а-а-а)
Знам