Текст на Адел

„Накарай да се почувстваш моята любов“Когато дъждът духа в лицето ви


И целият свят е на вашия случай
Бих могъл да ви предложа топла прегръдка
За да те накараш да почувстваш моята любов

Когато се появят вечерните сенки и звездите
И няма кой да ти изсуши сълзите
Бих могъл да те задържа милион години
За да те накара да почувстваш моята любов

Знам, че все още не си решил
Но никога няма да ви направя погрешно
Знам го от момента, в който се запознахме
Без съмнение в съзнанието ми къде принадлежиш

Щях да гладувам; Бих отишъл черно и синьо
Ще отида да пълзя по алеята
Не, няма нищо, което не бих направил
За да те накараш да почувстваш моята любов


от стената ски маска текстове

Бурите бушуват по търкалящото се море
И по магистралата на съжалението
Ветровете на промяната духат диво и свободно
Все още не сте виждали нищо подобно на мен

Бих могъл да те направя щастлив, да сбъдна мечтите си
Нищо, което не бих направил
Отидете до краищата на Земята вместо вас
За да те накараш да почувстваш моята любов
За да те накараш да почувстваш моята любов