Текстове на XXXTENTACION

'Sauce!За Bass бъде славата


(О, мой, ду-ду-ду, а, бу-бу)
О, о, о, о, да (да! Поклон!)
О, о, о, о, о, да (Блат! Блат!)
О, о, о, о, да (да! О, мой! Ти-ти-ти! Блат!)
О, о, о, о, о, да, да, ъъ (да! Да! Ъъ!)

Сос на yaga nigga, взе ми соса (имам сос)
Шефе, като млад негър със сос върху мен (Като че чукам Рос)
Дръпни се на твоя шалтовник, пусни я соса върху него (сякаш аз го прецаках)
Сос на теб нигге, взе ми соса (сякаш аз шибан убих)

Хъ, не се тревожи, това е само за забавление
(Знаеш ли какво по дяволите казвам? Ай-ай-ай)
Карнавал е! (Да)
Да, да (О, мой, о, мой, о, мой, ю)

Всички тези фантазии казаха, че искат да ме върнат у дома, да
Шоути, защо отлагаш, ще ми дадеш ли купол, да (ъъъ)
Не съм неуважителен, просто наистина искам да свърша, да (да!)
Не искам да говоря, да (О, моето, о, моето)
Въпрос един, какво ме пита (Да!)
Дръпни се, ъ-ъ, с две бели кучки, Мери-Кейт, Ашли (О, моя)

искаш го имаш

Ю, да, да (да), да
Те ме разбиват (Да)
Ако говорят твърде много, ще се прецакам и ще ги предам

Сос на yaga nigga, взе ми соса (имам сос)
Шефе, като млад негър със сос върху мен (Като че чукам Рос)
Дръпни се на твоя шалтовник, пусни я соса върху него (сякаш се прецаках)
Сос на теб нигге, взе ми соса (сякаш аз шибан убих)

А? (Уау, а?)
О, о, о, о, да (о, моя)
О, о, о, о, да
О, о, о, о, да
О, о, о, о, да (да! Поклон!)
О, о, о, о, о, да (Блат! Blaow!)
О, о, о, о, да (О, мой! Благоухание!)
О, о, о, о, о, да, да, ъъъ

Сос за теб, взе ми соса, ъъъ
Шефе, като млад негър със сос върху мен, ъъъ
Дръпни се на твоя шалтовник, хапни й сос, ю
Сос за теб, взе соса върху мен, да, а