Текст на Аарадна

„Treble & Reverb (Intro)“Адел изпрати моите любовни текстове


Като високите и реверберацията


Ходим заедно, маце
Требъл и реверберация о
Ходим заедно, маце

голове ас качулкаТребъл и реверберация о, о
Ходим заедно, маце
Требъл и реверберация о
Ние вървим добре, скъпа